وب سایت شخصی سهیل صادقی

سهیل صادقی

طراح و بهینه ساز وب سایت

بنده سهیل صادقی ....

مهارت ها

مهارت های تخصصی

Adobe Photoshop
HTML
CSS
Javascript

مهارت های شخصی

ارتباطات
کار تیمی
قوه ابتکار
فداکارى